คู่มือคู่มือ/บำรุงรักษา อุปกรณ์ และซ่อมแซมรถยนต์ฟอร์ดโฟกัส Turnier มาจากเครื่องยนต์ต่าง ๆ ผลิตตั้งแต่เดือน 2541 ตุลาคม ในคู่มือนี้มีลักษณะทางเทคนิคหลักของหน่วย เอ็น และระบบของรถ รายละเอียดและ pooperacionno ตั้งค่าลำดับของการถอดและประกอบชิ้นส่วนและประกอบกับมาตรการรักษาความปลอดภัย การวัดพารามิเตอร์ที่จำเป็น ในตอนท้ายของแต่ละส่วนจะกำหนดรายการข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ สาเหตุ และวิธีการของพวกเขาเกิดขึ้นและซ่อมแซม


ชนิด: PDF
ขนาด: 38.7 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: