ฟอร์ดม้า II, Explorer, Ranger 1983-1994-ซ่อม บำรุงรักษาและการดำเนินงานของยานพาหนะ
ฟอร์ด RANGER II, EXPLORER ม้า 1983-94 แบบจำลองกับเครื่องยนต์เบนซิน: 2.0 2.3 2.8 2.9 3.0 รุ่น 4.0 l กับเครื่องยนต์ดีเซล: 2.2 2.3 l ด้วยตนเอง
คู่มือนี้อธิบายวิธีการซ่อมแซม สองม้าฟอร์ด EXPLORER, RANGER, 1983-94 เช่น ความบกพร่อง วินิจฉัย และแก้ไขปัญหา
คู่มืออธิบายการออกแบบของรถที่กำหนดในรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ และดำเนินการเบิกสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ซ่อมแซม และปรับปรุงการทำงานบนรถ อธิบายเทคนิคการทำงานเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้เชี่ยวชาญ ใช้อุปกรณ์พิเศษ นอกจากนี้ยัง ให้คำแนะนำเฉพาะสำหรับการดูแลรถในซ่อมบ้าน
คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับเทคนิคเจ้าของรถที่เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงาน


ขนาด: 57.7 Mb
ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: