ซ่อมแซม บำรุงรักษา และการดำเนินงาน ตลอดจนอุปกรณ์รถฟอร์ดทอรัส/ปรอท Sable ปี 1986-1994 ผลิต รถยนต์เหล่านี้ถูกติดตั้ง ด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบอินไลน์ 4 สูบ 2.5 ลิตรและเครื่องยนต์ V6 ของ 3.0 และ 3.8 ลิตร


ออกข่าว: 2003/DjVu
จำนวนหน้า: 330


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: