(มัลติมีเดีย) คู่มือสำหรับการซ่อมแซม บำรุงรักษา และรถยนต์ฟอร์ดโฟกัส (1998) ประกอบด้วยรายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนิคและพื้นฐานเบื้องต้นของการดำเนินงานความ
คู่มือฉบับนี้ให้คำอธิบายโดยละเอียดของการดำเนินงานทั้งหมดของการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์และรถ


ชนิด: .exe
ขนาด: 265.33 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: