(มัลติมีเดีย) คู่มือสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาของเซียร์ราฟอร์ด (1982-1993), ประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะเต็มรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของยานพาหนะ เปิดเผยความลับน้อยรู้จักการแสวงหาประโยชน์ของเซียร์รา ได้รับคำอธิบายโดยละเอียดของการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทั้งหมดนี้พร้อม ด้วยภาพประกอบสี


ชนิด: .exe
ขนาด: 99.3 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: