มอเตอร์ HAFEI Brio-ซ่อม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ
แนวทางสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาของรถ Hafei Brio มีคำอธิบายลักษณะของชิ้นส่วนรถยนต์ วัน ติดตั้ง ทดสอบ เทคนิค และข้อมูลอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหา คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ โดยโปรแกรมควบคุมและบริการบำรุงรักษา มันยังสามารถใช้ โดยวิศวกรวิศวกรรมยานยนต์


ชนิด: PDF
ขนาด: 6.83 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: