ในปัจจุบัน ความสนใจมาก ขึ้นในการผลิตเครื่องยนต์ดีเซล ประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องยนต์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน — ทะเล น้ำมัน รวม รถแทรกเตอร์ และรถยนต์ จุดนี้นำไปสู่พัฒนาระบบเพิ่มเติมเครื่องยนต์ดีเซลอย่างต่อเนื่อง และโดดเด่นในหมู่พวกเขามีระบบพลังงานเชื้อเพลิงเหลว
ปรับปรุงความสามารถและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีเซล ความน่าเชื่อถือของพวกเขา ลักษณะเสียง เป็นพิษ และความทึบของไอก๊าซจะซับซ้อนผลงานออกแบบ ทดสอบ และวิจัยอุปกรณ์เชื้อเพลิง


วันที่ออกข่าว: 1981
ผู้เขียน: Lyševskij และ
ผู้ประกาศ: «วิศวกรรมเครื่องกล» DjVu/DOC


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: