คู่มือนี้อธิบายถึงอุปกรณ์ของเครื่องยนต์สันดาปภายใน แสดงคุณลักษณะของพวกเขาบวก อธิบายข้อบกพร่องทั่วไปที่เกิดจากการเบี่ยงเบนจากกฎของแอสเซมบลีและการดำเนินงาน


รุ่น: 1977
ผู้เขียน: ฟแวร์ Igor Novitskiy
ผู้ประกาศ: Uradžaj


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: