หนังสืออธิบายการออกแบบ คำนวณ และวินิจฉัยของระบบฉีดเชื้อเพลิงของรถยนต์ที่ทันสมัย และการไหลและพารามิเตอร์ที่โครงสร้างของระบบและคอมโพเนนต์หลักของพวกเขา เค้าร่างนี้คู่มือของการวินิจฉัยและการบำรุงรักษาของระบบฉีดเชื้อเพลิง ให้คำแนะนำสำหรับการกำหนด และจัดการกับปัญหาเฉพาะและความล้มเหลวของส่วนประกอบของระบบหัวฉีดของเครื่องยนต์เบนซิน ให้คำแนะนำสำหรับถอด ประกอบ และการปรับปรุงคอมโพเนนต์การฉีดเชื้อเพลิง และระบบ และคำแนะนำสำคัญในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบฉีดเชื้อเพลิง


วันออกจำหน่าย: 2011
ผู้เขียน: Erokhov วีไอ
ผู้ประกาศ: สายด่วนโทรคมนาคม "
ISBN: 978-5-9912-0130-8/DjVu/DOC


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: