IZH 2126, 2717, ODE ที่ผู้ใช้มัลติมีเดียแนะนำ/คำสั่งการซ่อมแซม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ
คำแนะนำการใช้ การบำรุงรักษา และซ่อมแซมรถ izh-2126, 2717 หลายร้อยภาพประกอบแสดงการควบคุมและแต่ละระยะของการทำงาน ส่วนบนอย่างรวดเร็ว และง่าย การแก้ไขปัญหาช่วยแก้ไขปัญหา ไดอะแกรมสายช่วยให้คุณพบความผิดปกติในระบบไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ที่นี่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อม: เครื่องยนต์ ระบบจ่ายพลังงาน ระบบไอเสีย ก๊าซ หนีบ กล่องเกียร์ บริการ ควบคุมพวงมาลัย เบรค ล้อและยาง ร่างกาย อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดจนคำแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาและการวินิจฉัยโรคระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ รหัสการวินิจฉัยได้ แยกส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นพบเจ้าของรถด้วยเนื้อหาของการจัดการและวิธีการดำเนินการ คู่มือการอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ก่อสร้าง และปรับเปลี่ยนที่สำคัญของ IZH-2126, 2717 คำแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม สนใจมากจ่ายให้คาร์แคร์ เครื่องมือ การจัดซื้ออะไหล่ เป็นปัญหาทั่วไป สาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหาของพวกเขา ตามข้อมูลที่มีอยู่ในคู่มือ เจ้าของรถสามารถซ่อมแซมความยากแตกต่างกันโดยไม่ต้องไปซ่อมศูนย์และมอเตอร์ คู่มือนี้เหมาะสำหรับพนักงานของสถานีบริการและเจ้าของรถ IZH-2126, 2717 ภาพวาด ไดอะแกรม ตาราง พจนานุกรมของเทคนิค สีอุปกรณ์ไฟฟ้า


รูปแบบไฟล์: .exe
ขนาด: 272.61 Mb


IZH 2126, 2717, ODE เพื่อการบริการมัลติมีเดียด้วยตนเอง-prnscr1-jpg IZH 2126, 2717, ODE เพื่อการบริการมัลติมีเดียด้วยตนเอง-prnscr2-jpg IZH 2126, 2717, ODE เพื่อการบริการมัลติมีเดียด้วยตนเอง-prnscr3-jpg


ข้อความที่ซ่อน

ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
[ยุบ]
หัวข้อที่คล้ายกัน: