คู่มือทางเทคนิค การบำรุงรักษา และการดำเนินงานของรถยนต์ดัทสัน A12 เครื่องยนต์กำลังการผลิต 1200 1171 ccm ในคู่มือนี้รอบคอบทุกระบบที่สำคัญและส่วนประกอบ


รุ่น: 1973
ผู้ประกาศ: "เฮย์เนส"
ISBN: 0-85696-124-8
ภาษา: ภาษาอังกฤษ


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: