A320 ของลำตัวนอกครอบครัวและ Powerplant ฝึกอบรมด้วยตน เอง/จี้/Avionics
หนังสือมีไว้สำหรับการฝึกอบรมและ/หรือการ retraining ของเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่ให้บริการเครื่องบินที่ 320 หนังสือตรวจสอบระบบทั้งหมดและส่วนประกอบของชุด a 320 ทั้งในภาษาอังกฤษ


รุ่น: ปี 2004, 2005
ผู้เขียน: SR Technics สวิตเซอร์แลนด์/THTT
ผู้ประกาศ: EASA เอกสารการรับรู้ซึ่งกันและกัน
จำนวนหน้า: 3700
คุณภาพ: หน้าสแกน + ชั้นรับรู้ข้อความ
ภาษา: ภาษาอังกฤษ


A320 ของลำตัวนอกครอบครัวและ Powerplant ฝึกอบรมด้วยตน เอง/จี้/Avionics-1e0aee990a99b8c7bde3a90c21cad7b9-jpg A320 ของลำตัวนอกครอบครัวและ Powerplant ฝึกอบรมด้วยตน เอง/จี้/Avionics-1dd34c47b83b4744d6713150e38d04aa-jpg A320 ของลำตัวนอกครอบครัวและ Powerplant ฝึกอบรมด้วยตน เอง/จี้/Avionics-57ed32090092aaeaf4064fb90d8b1cbb-jpg


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: