ความปลอดภัยของยานพาหนะ (รถยนต์)
แนวคิดพื้นฐานของความปลอดภัยของยานพาหนะ ระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยยานพาหนะ (รถยนต์) คุณสมบัติหลักที่กำหนดลักษณะการใช้งาน แฝง และหลัง จากความผิดพลาดด้านความปลอดภัย วิธีการทดสอบ ตลอดจนความปลอดภัยของระบบคนเครื่องจักร ชนิดหลักของสิ่งแวดล้อมตรวจสอบและลงทะเบียนวิธีการ วิธีการลดปัจจัยลบ สำหรับนักศึกษาทุกรูปแบบของถนนรถช่างยานยนต์ ฝึกอบรม สถาบัน และ คณะ นักเรียน ใน วิศวกร 653400 บัณฑิตฝึกอบรมในองค์กรและการจัดการขนส่ง และมหาวิทยาลัยอื่นที่ใช้โปรแกรมการศึกษาบนความปลอดภัยจราจรและองค์กร รวม ทั้ง ในการฝึกอบรมช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญขององค์กรขนส่งรถยนต์
วันที่ออกข่าว: 2010
ผู้เขียน: B. A. Gudkov
Y. ยุง A. I. Ryabchinckiy, V. Fedotov N.
ประเภท: ฝึกอบรมด้วยตนเอง
ผู้ประกาศ: สายด่วนโทรคมนาคม "
ชุด: พิเศษในสถาบันการเรียนรู้ระดับสูง
ISBN: 978-5-9912-0090-5/DjVu (เต็มที่รู้จัก) + DOC
คุณภาพ: รู้จักข้อ (OCR)
จำนวนหน้า: 430


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: