ซาบ 900 (ออก), 99, 1989-90 ซ่อม บำรุงรักษาและการดำเนินงานของยานพาหนะ

คู่มือนี้ช่วยอธิบายรถซาบ-900, 99 และ 99 รูปแบบ-900 รายละเอียดมากที่สุด E 99 ต้นจัดอยู่ในคู่มือนี้
อธิบายในรายละเอียดหลัก ๆ ทั้งหมดและหน่วยรถ วัน และการประกอบอุปกรณ์จำเป็น ทำให้เกิดการเปลี่ยนหน่วยเวลาโดยประมาณ


ปัญหา: 1989
ผู้ประกาศ: เฮย์เนส
ISBN: 1850 10567 7
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
จำนวนหน้า: 308ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: