เทคนิครถยนต์บริการด้วยตนเอง ปรับปรุงและซ่อมแซม Il-21251, izh-2715, 27151, IG-01-01 การ IZH-Moskvitch-412, 27156 CE เป็นคู่มือแห่ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์ คู่มือนี้อธิบายถึงคำแนะนำในการแก้ไขปัญหารถยนต์ สาเหตุ และวิธีการตัดของพวกเขา นอกจากนี้ยัง มีคำแนะนำการซ่อมแซม และปรับปรุง และการดำเนินการ มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุง และการยืนของ deconstruction และอุปกรณ์ประกอบ


ขนาด: 10.97 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: