รถยนต์อุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล
คู่มือนี้อธิบายคุณลักษณะและการดำเนินงานของระบบเชื้อเพลิง
รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล การปฏิบัติ
วิธีการปรับปรุงการกำหนด และการแก้ไขปัญหา
ถูกออกแบบมาสำหรับเจ้าของรถและผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ดูแลรักษารถยนต์


รุ่น: ปี 2004
ผู้เขียน: เอสบีอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต Astašenko
ผู้ประกาศ: ": "
ISBN: 985-6162-43-3/DjVu (รับรู้) + DOC
คุณภาพ: รู้จักข้อ (OCR)
จำนวนหน้า: 109 (112)


รถยนต์อุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล prnscr1 jpg รถยนต์อุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล prnscr2 jpg รถยนต์อุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล prnscr3 jpg


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: