การวินิจ ฉัย carburetors ระเบียบ ซ่อมแซม
หนังสือเล่มนี้ให้คำตอบสำหรับคำถามที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ การบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบฉีดเชื้อเพลิง Carburettors s ระบบพื้นฐานมีให้เป็นเอกสารอ้างอิง คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ซ่อมแซม ปรับปรุงงานเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปรับปรุงทักษะการขับขี่ กฎในการปล่อยสารพิษในสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่รถบำรุงรักษาสถานี แต่ยังแต่ละอู่ซ่อมรถ พร้อมอยู่
สำหรับเจ้าของรถ ไดรเวอร์ พนักงานของบริษัทขนส่ง นักแข่งรถ


ขนาด: 1.54 Mb


ข้อความที่ซ่อน

ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
[ยุบ]
หัวข้อที่คล้ายกัน: