IZHMASH m 412IÈ 21, IG, IG, IG 2717-21251-01, IG-01, izh 27151 27156 1985-ซ่อม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ
คู่มือปฏิบัติการ มีทาสีงานปรับปรุงในรายละเอียด และขั้นตอน ภาพประกอบ ด้วยภาพถ่ายการดำเนินงานแต่ละ


ชนิด: PDF
ขนาด: 32.22 Mb


ข้อความที่ซ่อน

ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
[ยุบ]
หัวข้อที่คล้ายกัน: