ซาบ 9000 ปี 1985-1998-ซ่อม บำรุงรักษาและการดำเนินงานของยานพาหนะ
คู่มืออธิบายการแก้ไขปัญหา บำรุงรักษา และวิธีการซ่อมแซมของซาบ 9000 ปี 1985-1998 เบนซินปีรุ่นเครื่องยนต์ 2.0 l (1985cc) และลูกสูบ 2.3 ลิตร (2290cc) 4 ไม่ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ V6 คู่มืออธิบายการออกแบบของรถที่กำหนดในรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ และดำเนินการเบิกสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ซ่อมแซม และปรับปรุงการทำงานบนรถ อธิบายเทคนิคการทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ ใช้อุปกรณ์พิเศษ นอกจากนี้ยัง ให้คำแนะนำเฉพาะสำหรับการดูแลรถในซ่อมบ้าน


ภาษา: ภาษาอังกฤษ
ชนิด: PDF
ขนาด: 90.73 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: