คู่มือการใช้บริการ บำรุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์ Daewoo Espero (1991-2000) จะช่วยให้คุณเรียกใช้รถมันแบ่ง ได้กล่าวถึงวิธีการซ่อมแซม
คู่มือนี้ประกอบด้วยรายละเอียดคำแนะนำในการซ่อมแซมของความซับซ้อนแตกต่างกัน คำอธิบายของหน่วยและกลไกทั้งหมด คู่มือประกอบด้วยภาพสีกว่า 1000 รายละเอียดที่ครอบคลุมขั้นตอนคู่มือซ่อมรถ Daewoo Espero


ขนาด: 8.47 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: