คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลการซ่อมแซมของคอมโพเนนต์และระบบรถยนต์เฌอรี่พระเครื่อง ข้อมูลเหล่านี้จะนำเสนอในแบบตารางรายการข้อบกพร่องที่เป็นไปได้หรือยัง และเคล็ดลับในการพวกเขา คู่มือนี้ให้คำแนะนำการถอดประกอบ ปรับปรุงระบบสำหรับรถยนต์และส่วนประกอบ การดำเนินการทั้งหมดเป็น pooperacionno และพร้อม ด้วยภาพถ่ายและรูปภาพขนาด: 69.6 Mb


เฌอรี่พระเครื่อง (2006) ด้วยตนเอง-prnscr1-jpg


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: