BMW 3 และ 5 ชุด E28 E30 E34 ปี 1981-1991-คู่มือการซ่อมรถและการบำรุงรักษา (RUS)
คู่มือการใช้งาน ซ่อมแซม และบำรุงรักษา BMW 3 และ 5 ชุด E28 E30/E34 ปี 1981-1991 ผลิต รุ่น: 316 (1983-1988), 316i (1988-1991), (1983-1991), 318i 320i (1987-1991), 325i (1987-1991), 518 (1981-1985), 518i (1985-1991), (1988-1991), 520i 525i (1981-1991), 528i (1981-1988), 530i (1988-1991) 535i (1985-1991) -M535 (1985-1988)

ภาษา: ภาษาอังกฤษ
หน้า: 228
ขนาด: 10.62 Mb


ข้อความที่ซ่อน

ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
[ยุบ]
หัวข้อที่คล้ายกัน: