VAZ-2115 14. VAZ 221099-vägledning för reparation, underhåll och drift av fordon planerat underhåll.
Om din bil bromsar, ratten vibrerar knock eller buzz fungerar motorn och du bestämmer dig för att eliminera alla dessa problem på egen hand då denna electronic encyclopedia kommer att vara mycket användbart!
Denna e-bok innehåller interaktiva tips och tricks för underhåll och reparation av bilen i garaget.

Modell: VAZ 2115-20, VAZ 2115-01, VAZ 2114-20
Motor: 1,5 liter.

Modell: VAZ-21099 VAZ 21099i
Motor: 1.1; 1.3; 1,5 liter.

Delar av programmet:
• Manuell demontering och Montering av alla enheter i bilen med mer än 350 illustrationer
• En fullständig lista över funktioner av den modifierade modeller
• Reparation av elektriska ledningar
• Fel diagnos av ljud, vibrationer och andra egenskaper
• Förteckning över de används smörjmedel
• Operativa funktioner av olika detaljer
• Fullständiga specifikationer
• Mer än 350 illustrationer
• Steg för steg-instruktioner för Montering och demontering
• Däck och fälgar tillåtet för installation i fordonet

Dold text

Liknande trådar: