VAZ-2113, 2114, 2115 - manuell reparation, underhåll, drift av bilen.
Boken i serien, färg riktlinjer för bil reparationer på egen hand. Guiden beskriver funktioner i enheter och system i bilen VAZ-2113. -2114. -2115 med motor-2111. utrustad med system för distribuerad injektion av bränsle. I detalj beskriver de huvudsakliga problem, deras orsaker och lösningar. Färg fotografier, med kommentarer, skildras i detalj alla de åtgärder för underhåll och reparation. Rekommendationer för inställning av bilen.
Bilagorna tillhandahålla verktyg, smörjmedel och vätskor, lampa, radialtätningar, lager, skärpning gängade anslutningar, och också det system av elektrisk utrustning.
Boken är tänkt för förare som vill underhålla och reparera bilen själv, men också för anställda HUNDRA.


Utgivningsår: 2010
Sidor: 233
Storlek: 44.55 MB


Dold text

Ladda ner material för granskning
Ladda ner material för granskning
[Dölj]
Liknande trådar: