VAZ 2110i, 2111i, 2112i (auto repair Skolan) - ett mms-manual / handbok för reparation, underhåll och drift av fordonet.
Visuell information om de metoder för reparation, underhåll och drift av fordonet.
Maximal mättnad av foto material (mer än 2000 bilder);
Inkrementell reparationer, inklusive översyn av motorn och växellådan;
Färgschema av elektrisk utrustning
Ytterligare avgift. information: bil enhet
Rekommendationer för drift av
Fel i vägen
Motor
Växellåda
Chassi
Styrning
Broms system
Elektrisk utrustning
Kroppen

Första start av programmet.
Efter installation, vänta tills programmet körs automatiskt.
Om programmet inte startar, kör sedan filen d:\vaz2110i16.exe,
där d: är Din CD

Uppmärksamhet!!! För hela arbetet programmet rekommenderas
installera drivrutiner för att få tillgång till Databaser av version 2.5 (Mdac).
Programmet bestämmer automatiskt den aktuella versionen drivrutinen
och erbjuder installation.
Om programmet inte körs eller är du av någon anledning inte detta,
kör filen MDAC_TYP.EXE.Storlek: 306.61 Mb


Dold text

Ladda ner material för granskning
Ladda ner material för granskning
[Dölj]
Liknande trådar: