UAZ Hunter (jägare) - riktlinjer för reparation och drift av fordonet. Denna handbok innehåller viktiga rekommendationer och regler för underhåll och drift av alla befintliga versioner av SUV UAZ Hunter.


Dold text