Presenterar Guide Beskrivs i detalj utformningen av bilen UAZ Patriot. Boken innehåller viktiga tips och anvisningar för drift och underhåll Uaz Patriot 3163. Ett separat avsnitt reparation innehåller en förteckning av eventuella driftstörningar, störningar och skador på vägen, som visar hur de diagnostisera och lösa av bilägaren.

Beskrivning av verk reparation Uaz Patriot dividerat med system i fordonet - med start av motorn och slutar med kroppen. För det underhåll som behövs för verksamheten kompletteras med varningar och tips från erfarna praxis bilägare UAZ.


Liknande trådar: