Denna guide är avsedd för alla bilar som Nissan Sentra, liksom NX-coupe Amerikanska marknaden, som har utfärdats i trim XE, E, SE, SE-R och GXE. Handboken innehåller 85-filer, som i detalj beskriva diagnostik och reparation av alla system och komponenter i fordon.


Release: 1993
ASIN: B0043-5E5Q8
Språk: engelska


Dold text

Liknande trådar: