GAZ-2705, 2705 Combi, 3221 - manuell reparation, underhåll, drift av bilen.
Boken beskriver utformningen av bilen, rekommendationer för utformning och Felsökning manuell, demontering, Montering och justering av enheter i bilen. Är skisser av teknisk utrustning för underhåll och reparation. Med tanke på storleken av de enklaste enheter samt mått för parning delar grundläggande enheter i bilen. Är avsedd för ingenjörer och teknisk personal av motorfordon transport-företag och bensinstationer. Kan vara användbart för den enskilda ägare av ovan nämnda fordon, studenter på Universitet och högskolor, studenter av bilar, som en lärobok.


Storlek: 10.68 Mb






Dold text





Liknande trådar: