GAS 2217, 2752 "Sobel" - katalog över reservdelar.
Reservdelar, reservdelar och Montering av enheter i bilen GAZ 2217-22171-2752 Sobel. Publikationen innehåller en teknisk beskrivning av ett distribuerat specifikationer och illustrationer av Församlingen enheter och delar av bilen GAS-2217-22171-2752. I specifikationen av antalet enheter Montering och kroppsdelar, deras namn, det erforderliga antalet av bilen.
boken är en referens när du väljer reservdelar och är utformade för företag, organisationer och privat-personer som är engagerade i driften av ett fordon Sobel.


Release: 1999
Författare: Kudryavtseva Y.V.
Förlag: Hjulet
ISBN: 5-8115-0012-2.
Kvalitet: skannade sidor
Antal sidor: 208


Reservdelar katalog 2217, Gaz 2752 Reservdelar katalog 2217, Gaz 2752 Reservdelar katalog 2217, Gaz 2752 Reservdelar katalog 2217, Gaz 2752


Dold text

Liknande trådar: