Utrustning för injektion lätt brännolja bilmotorer.
Boken beskriver Principerna för drift och design av modern utrustning för injektion och lätt brännolja , metoder för fastställande av tekniska specifikationer och beräkna delar av den utrustning, som innehåller uppgifter om användningen av injektionsutrustning och bilmotorer. Den huvudsakliga uppmärksamhet är betalt till Utrustning för injektion och elektronisk kontroll, vilket är planerat perspektiv inhemska bilar. Rekommendationer för inställning av noder injektionsutrustning, diagnos och eliminering av dess fel och brister. Boken är avsedd för ingenjörer och tekniker inom fordonsindustrin; det kan vara användbara för specialister som arbetar inom området drift av motorfordon, såväl som för studenter med motsvarande specialiteter.
Release: 1976
Författare: I. Budyko, Ю.В.Духнин, В.Э.Когавер, К.М.Маскенсков
Genre:en Guide för reparation och drift
Förlag: «engineering»/DjVu(till fullo)+DOC
Kvalitet: den tolkade texten (OCR)
Antal sidor: 192


Bränsleinsprutning utrustning av bil motorer-38b7107d00e4-jpg Bränsleinsprutning utrustning av bil motorer-da69df898419-jpg Bränsleinsprutning utrustning av bil motorer-b5160669ddbe-jpg


Dold text

Liknande trådar: