För att öka hållbarhet av bil organ.
I boken, som bygger på omfattande operativ erfarenhet av tillverkning och reparation av bil organ ger analysen av de faktorer som påverkar deras hållbarhet.
Speciell uppmärksamhet är betalt till den förstörelse av kroppen, som kallas korrosion, fluktuationer och elastiska vågor och skydd av organ. Rekommendationer om utformning av bil-organ med syfte att öka deras hållbarhet och minska kostnaderna samt för maskinbearbetade delar och beläggning beläggningen. Beskriver den nya material som används för att skydda kroppen från korrosion.
Boken är avsedd för teknisk personal som arbetar med design, tillverkning, reparation, underhåll eller drift av fordonet organ.
Fråga: 1966
Författare: Malyshev GA
Förlag: "engineering"" / DjVu (till fullo)+DOC
Kvalitet: den tolkade texten (OCR)
Antal sidor: 220


Öka hållbarheten av kroppen-b0037ec0eea5-jpg Öka hållbarheten av kroppen-010ff0e72d26-jpg Öka hållbarheten av kroppen-a1ff4ba00706-jpg


Dold text

Liknande trådar: