Ger vägledning som beskriver bilar Daewoo Nexia utfärdats 1995 år (N100) och efter faceliften i 2008 års (modell N150). Guiden beskrivs enhet bil rekommendationerna för löpande underhåll och reparationer själva. Ett separat avsnitt i boken beskrivs felsökning finns i sökvägen.
Separata avsnitt av boken beskrivs underhåll och reparation av enheter och system, det finns också instruktioner för demontering, montering, justering och reparation av enheter och system bil Daewoo Nexia.
Åtgärden beskrivs ovan ytterligare symboler som kännetecknar komplexiteten i det utförda arbetet, antalet utförare och arenor för sådant arbete.
I bilagorna får mer information om när för att skärpa de gängade anslutningar, kvantiteter och märken av bensin, olja och smörjmedel och funktionella vätskor, gnista pluggar är storlekar. I boken ha också färg kabeldragningsdiagram ledningar bil Daewoo Nexia.


År: 2010
Utgivare: Tredje Rom
ISBN: 978-5-91770-032-8
Författare: S.n. Pogrebnoy, M.v. Titkov, I.s. Gofrin


Dold text

Liknande trådar: