Električna oprema Vaz-2106, 21061, 21063, 21065. Ugotovitev napake in jih popraviti.
Album je strukturirana tako, da vsak album je posvečen enotnega širjenje funkcionalni del električnega sistema vozila.
Na levi strani širjenja, t.j. na nasprotni strani prikazuje diagram električnih povezav s simboli. V desni del širjenja, t.j. na liha stran kaže diagram x-ray avtomobila z lokacijo enote in sestavov, vključene v oddelku električnega sistema. Poleg tega vsako funkcionalno shemo opisuje vzroke, metode in načine za njihovo odpravo.
Na podoben način vložitve tako tehnično težko temo, kot napeljave avtomobila, omogoča avtomobilisti bolj podrobno preučiti in vedeti vaš avto.

Leto: 1994
Strani: 47
Velikost: 32.1 Mb


Skrito besedilo

Download material za sklic
Download material za sklic
[zlom]
Podobne teme: