ZAZ šancu-návod/návod na opravy, údržbu a prevádzku vozidla a katalóg dielov.
Tento sprievodca je určený zoznámiť vás so zariadením a údržbu vášho automobilu. Okrem toho príručka obsahuje dôležité informácie o základných pravidlách bezpečnej prevádzky vozidla. Odporúčame, aby ste starostlivo preskúmať tento manuál a dodržalo všetky odporúčania v ňom obsiahnutých. To zabezpečí bezpečnú prevádzku, spoľahlivú a bezporuchovú prácu zostáv a systémov počas celého obdobia služby a dodávať pocit spokojnosti s vlastníkom auta.
Auto je určený pre cesta 1-3 kategórie, ktoré vyhovujú požiadavkám DBI. 2,3 -4, DBN 2,3-5 a DSTU 3587.
Auto je navrhnutý na prevádzku pri teplote od-30 c do + 40° c a relatívnej vlhkosti 80% 15 ".


Veľkosť: 24.6 Mb


Skrytý text

Stiahnuť materiál pre referenčného
Stiahnuť materiál pre referenčného
[zbaliť]
Podobné témy: