Usmernenia na vykonávanie technickej údržby a opráv automobilov Vaz LADA 113, 114, 115 SAMARA (VAZ 2113, 2114, 2115) v garáži dielni. Všetky opravy a plánovanej údržby vozidiel sprevádzaná po sebe idúcich fotografií a potrebné poznámky.
Tam je sekcia s tabuľkou diagnostiky porúch a problémov, ako aj identifikáciu možných spôsobov, ako svoje vlastné. Prezentované v knihe farebnej schémy elektrických zariadení automobilov Vaz 113, 114, 115, zoznam požadovaných sprísnenie krútiacich momentov závitových spojov, tekutín a ich objem, regulácie a kontroly.


Dátum vydania: 2007


Skrytý text

Podobné témy: