Technická príručka automobilov NISSAN Primera P12 (model TP12, HP12, TNP12, WHP12), vydala pre japonský trh a vybavené 4WD QR20DE, QR25DD Qg18de a SR20VE. Príručka obsahuje úplný opis všetkých komponentov a zostáv, schémy a algoritmy vyhľadávanie porúch a porúch.
Vynikajúci príručka podrobne popisujúce zriedkavé ale veľmi populárne Nissanovskij SR20VE motora v P12 20V.
Pre úplné zobrazenie musíte nainštalovať podporu ázijské písma.Vydania: 2001

Jazyk: japončina
Skrytý text
Podobné témy: