Výnimočné Príručka opráv automobilov Nissan Maxima 1993-2004 rokov vydania pre americký a kanadský trh.
Príručka obsahuje podrobné Ako opraviť Nissan Maxima akékoľvek ťažkosti, opis všetkých častí a montážnych dielcov, tipy na prevádzku a údržbu. Kniha obsahuje aj výkresov, tabuliek a elektrická schéma Nissan Maxima.Podobné témy: