2005 Lexus RX 400 h-opravy, údržbu a prevádzku vozidla.
Zbierky príručiek a údržbu Lexus RX 400 h 2005
Land
 1. [] Tieto smernice sú vypracované v súlade s požiadavkami normy SAE J2008.

  1. [] Diagnostika

   [] Odstránenie a montáž, výmena, rozobratie a opätovné zloženie, kontrola a nastavenie

   [] Záverečná kontrola

  [] V tejto príručke vynechať popis týchto postupov. Napriek tomu je potrebné vykonať tieto postupy.

  1. [] Použite Jack alebo zdvihnúť

   [] Zúčtovanie strela Podrobnosti

   [] Vizuálna kontrola


PDF HTML
Veľkosť: 107.88 Mb


Skrytý text

Podobné témy: