GAZ 3307, 3309-opravy, údržbu a prevádzku vozidla.
Tento sprievodca je príručka na údržbu a opravy
Gaz-3307, Gaz 3309. príručka poskytuje usmernenia pre identifikáciu a riešenie problémov informácie a pokyny pre demontáž, montáž a nastavenie jednotiek automobilov a oprava náhradných dielov na základe pripravený. Zoznam trubky, ložiská a tesnenia používané na auto, ako aj zoznamy bodov uťahovanie skrutkových spojov, zodpovedný výrobkov obsahujúcich vzácne kovy a prevádzkové materiály sú špecifikované v prílohách. príručka je určená pre inžinierov a technickí pracovníci obchodov a čerpacích staníc, truck flotily a opravárenských dielní, ako aj pre vlastníkov pre osobnú dopravu.


Veľkosť: 92.39 Mb

Skrytý text

Podobné témy: