Tento album obsahuje úplný opis zariadenia a vzájomné pôsobenie častí, jednotiek a uzlov automobilov, ktorá je ilustrovaný podrobných diagramov, názory, rezy. V tomto albume, vyobrazených sprevádza charakteristiky lokality a jasné vysvetlenie jeho práce. Aj v tejto príručke je zoznam pozícií časti tvoriace stránky.


Dátum vydania: 2000
Autor: Ašmarov párty AV, Kubyshkin Yu.i.
ISBN: 5-88924-107-9
Formát: JPEG


Skrytý text

Podobné témy: