Spaľovacie motory.
Tento návod popisuje teóriu spaľovacie motory, kinematiky, dynamiky, výbava motorov, najmä ich dizajn, výkon systémov, pretlakové, chladenie, mazanie, začať. Zvláštne kapitoly venované environmentálnych ukazovateľov, režimy zaťaženie motora pri práci na stavebné a cestné stroje, metódy výberu motorov. Dôraz je kladený na dieselové motory. 2Nd Edition (1-e vyšiel v roku 1978) odrážajú najnovšie výsledky vedy a praxe dvigatelestroeiiâ a prevádzku motorov, doplnené o tepelné zaťaženie, teplotného stresu, toxicita a akustický výkon dieselových motorov.
Dátum vydania: 1985
Autor: A.s. Khachiyan, C. A. Morozov, N. Lukanin, V. Trusov, D.d. Bagirov, EK Kórea
Vydavateľ: "vysokej škole"
Séria: učebnice pre vysoké školy» DjVu/DOC (plne uznané)
Kvalita: rozpoznaný text (OCR)
Počet strán: 312


Spaľovacie motory-bc20eac6c1ba-jpg Spaľovacie motory-15bed76f15a2-jpg Spaľovacie motory-ebafd9d24014-jpg


Skrytý text

Podobné témy: