YAZ-M204 motory a YAZ-M206.
Príručka poskytuje základné pravidlá pre prevádzku a údržbu motorov a M204-YAZ YAZ-M206, všetky zmeny. Pokyn je určený pre vodičov a pracovníkoch v cestnej doprave, ako aj pre operátorov a mechanikov, týkajúce sa prevádzky motorov v stacionárnych podmienok.
Životnosť motora závisí silno riadneho udržiavania a včasné údržby. Preto musíte pozorne študovať a prísne dodržiavať všetky odporúčania tohto pokynu. Osobitnú pozornosť venovať iba odrody oleje a palivá, odporučil.
Dátum vydania: 1969
Autor: Rev. tw Kolesnikov
Vydavateľ: Mashgiz/DjVu (plne uznané) + DOC
Kvalita: rozpoznaný text (OCR)
Počet strán: 179


YAZ-M204 motorov a M206 YAZ-Sprievodca po opravy a údržbu-e3da253cafd3-jpg YAZ-M204 motorov a M206 YAZ-Sprievodca po opravy a údržbu-bb2066bd240a-jpg YAZ-M204 motorov a M206 YAZ-Sprievodca po opravy a údržbu-a9bc6166e009-jpg


Skrytý text

Podobné témy: