Motory d-54A, d-40R, d-75.
Návod popisuje dizajn motory d-54A, d-40R, ich starostlivosti a d-75 a preventívna údržba počas prevádzky.
Civilného letectva sú určené pre motormen, mechaniky a iných osôb spojené s prevádzku motory d-54 d-40R a d-75.
Otázka: 1960
Autor: X. A. Vejhman, I.a. Proskurnij GA Rystenko, V.t. Sepityj.
Vydavateľ: Mashgiz/DjVu (plne uznané) + DOC
Kvalita: rozpoznaný text (OCR)
Počet strán: 254


Motory d-54A, d-40R, d-75 sprievodca automobilov opravy a údržbu-daf4e338efba-jpg Motory d-54A, d-40R, d-75 sprievodca automobilov opravy a údržbu-bc0993d2a5bf-jpg Motory d-54A, d-40R, d-75 sprievodca automobilov opravy a údržbu-b4556ffaf05e-jpg


Skrytý text

Podobné témy: