SAAB 900 (OG), 99, 1989-90 opravy, údržbu a prevádzku vozidla.

Tento návod popisuje plne autá SAAB 900, 99 a 99. Najpodrobnejšie-900 model. Prvých 99-e nespadajú do tohto sprievodcu.
Podrobne opisuje všetky hlavné časti a jednotky vozidla, demontáž a montáž potrebné nástroje, vyvolané približná doba náhradné jednotky.


Vydania: 1989
Vydavateľ: Haynes
ISBN: 1850 10567 7
Jazyk: Slovenčina
Počet strán: 308Skrytý text

Podobné témy: