Przewodnik do napraw i konserwacji Hyundai Elantra J3 z 2000 roku.
Niniejsza Instrukcja jest przeznaczona dla pracowników służb serwisowych autoryzowanych dealerów Hyundai do wykorzystania jako świadczenia, które jest efektywne i wysokiej jakości wykonania napraw i konserwacji samochodu Hyundai Elantra J3.
Od prawidłowego wykonania naprawy i konserwacji przez pracowników serwisu Hyundai w istotnym stopniu zależy to, czy będą odbiorcy wyrobów Hyundai z nich zadowoleni. Dlatego ważne jest, aby personel serwisowy, który dokładnie wiedział treść niniejszego Podręcznika i stale używał jego pomocą, trzymając go w łatwo dostępnym miejscu.
Wszystkie zawarte w Instrukcji informacje, w tym zdjęcia, rysunki, dane cyfrowe i właściwości, przedstawiają konstrukcję samochodu na moment druku. W przypadku wprowadzenia w konstrukcję samochodu zmian dotyczących służb serwisowych, dealerzy będą kierowane odpowiednie techniczne biuletyny lub dodatkowe rozdziały do Instrukcji. Odebrana nowa informacja powinna być w instrukcji Obsługi.


Tekst ukryty

Pobierz materiał do wglądu
[Zwiń]
Podobne wątki: