UAZ Hunter (jeger) -veiledning på reparasjon og drift av kjøretøyet. Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon og strenge regler for vedlikehold og drift av alle eksisterende versjoner av SUV UAZ Jeger.


Skjult tekst