YAZ-M204 MOTORER og YAZ-M206.
Manuell gir de grunnleggende reglene for drift og vedlikehold av motorer og M204-YAZ YAZ-M206, alle modifikasjoner. Undervisning er laget for drivere og arbeidere i veitransport og operatører og mekanikere, knyttet til drift av motorer i stasjonære forhold.
Motoren levetid avhenger sterkt på riktig vedlikehold og rettidig vedlikehold. Derfor må du nøye studere og strengt overholder alle anbefalingene av nåværende instruksjon. Spesiell oppmerksomhet bør vies til å bruke bare varianter av oljer og brensel, anbefalt av.
Utgivelsesdato: 1969
Forfatter: Rev T.w. Kolesnikova
Utgiver: Mashgiz/DjVu (fullt anerkjent) + DOC
Kvalitet: den gjenkjente teksten (OCR)
Antall sider: 179


YAZ-M204 motorer og M206 YAZ-Guide til reparasjon og vedlikehold-e3da253cafd3-jpg YAZ-M204 motorer og M206 YAZ-Guide til reparasjon og vedlikehold-bb2066bd240a-jpg YAZ-M204 motorer og M206 YAZ-Guide til reparasjon og vedlikehold-a9bc6166e009-jpg


Skjult tekst

Lignende tråder: