IZHMASH m 412IÈ 21, IG, IG, IG 2717 21251-01, IG-01, izh 27151 27156 1985-reparasjon, vedlikehold og drift av kjøretøyet.
En praktisk håndbok. Restaureringsarbeid er malt i detalj og trinnvis, hver operasjon er illustrert med bilder.


Type: PDF
Størrelse: 32.22 Mb


Skjult tekst

Laste ned materiale for referanse
Laste ned materiale for referanse
[Skjul]
Lignende tråder: