Gir veiledning som beskriver biler Daewoo Nexia utstedt med 1995 år (N100) og etter ansiktsløftning i 2008 år (modell N150). Guiden beskrevet enheten bil anbefalinger for rutinemessig vedlikehold og reparasjoner selv. En separat del av boken beskriver feilsøking finner du i banen.
Separate deler av boken beskriver vedlikehold og reparasjon av enheter og systemer, er det også instruksjoner for demontering, montering, justering og reparasjon av enheter og systemer bil Daewoo Nexia.
Operasjonen som er beskrevet over flere symboler som karakteriserer kompleksiteten av arbeidet som utføres, antallet utøvere og arenaer for slikt arbeid.
I vedleggene er gitt for mer informasjon om når for å stramme gjennomtrukket forbindelser, antall og merker av bensin, olje og smøremidler og funksjonelle væsker, gnisten plugger er kroppen størrelser. Har også farge koblingsskjema ledningsnett bil Daewoo Nexia i boken.


År: 2010
Utgiver: Tredje Roma
ISBN: 978-5-91770-032-8
Forfatter: Sn Pogrebnoy, M.v. Titkov, er Gofrin


Skjult tekst

Lignende tråder: